Støjmålinger og støjberegninger

/
/
Støjmålinger og støjberegninger

Støjmålinger og støjberegninger

cp test a/s er certificerede til ”Miljømåling – ekstern støj” af Certificeringsordningen under Miljøstyrelsen. Det betyder, at alle forhold i forbindelse med støjmålinger og –beregninger kontrolleres af Certificeringsordningen.

cp test a/s udfører både overvågede korttids støjmålinger og langtidsmålinger, der kan strække sig over år.

Vi laver ligeledes avancerede støjberegninger – ofte i kombination med kildestyrkemålinger.

Støjmålinger og -beregninger giver oplysninger om:

  • Kildestyrker, LW, og støjbelastninger, Lr
  • A-vægtet energiækvivalent støjniveau, Leq
  • Punktberegninger og støjkonturkort
  • Støjskærmes effektivitet

In-house værktøjet kan anvendes til at vurdere gennemførlighed og konceptstudier i de tidlige stadier af et projekt.

 

Kontakt vores eksperter for yderligere information: 

Rune Tranborg Tuxen

Ledende ingeniør
Mobil: +45 4085 3999
rune@cptest.dk

Morten B. Christensen

Måle- og analyseingeniør
Mobil: +45 2082 3999
morten@cptest.dk