Fotoregistrering

/
/
Fotoregistrering

Fotoregistrering

Forud for specielt bygge- og anlægsprojekter, der kan generere bygningsskadelige vibrationer, stilles der ofte krav om, at berørte ejendomme dokumenteres for eventuelle eksisterende revner og skader.

Til dette formål tages der et antal fotos af ejendommenes eksteriør, der samles og registreres i en elektronisk rapport til brug ved eventuelle senere klager om skader på ejendommene.

cp test a/s har udviklet et visualiseringsværktøj, hvor lokalisering af fotos kan foretages hurtigt og enkelt, for at lette processen i tilfælde af tvister.

Fotoregistrering kan kombineres med revneviddemåling for udvidet dokumentation af eksisterende revner og udviklingen af samme under konstruktionsarbejdet.

cp test a/s anvender et kamera med høj opløsning samt en foto-drone til brug i højden. 

Fotoregistrering giver oplysninger om:

  • Ejendommes tilstand med hensyn til revner og skader inden opstart af bygge- og anlægsprojekter samt andre vibrationsskabende arbejder
  • Størrelse og udvikling af eksisterende revner i kombination med revneviddemåling

Kontakt vores eksperter for yderligere information: 

Henrik Møllemand

Koordinator/måletekniker
Mobil: +45 2081 3999
henrik@cptest.dk

Nikolaj Leisten

Måletekniker
Mobil: +45 2893 9940
nikolaj@cptest.dk