Pile Integrity Testing / PIT-målinger

/
/
Pile Integrity Testing / PIT-målinger

Pile Integrity Testing / PIT-målinger

PIT-metoden er en relativ enkel og billig metode til at kontrollere kvaliteten af specielt pæletyper, som er udstøbt direkte i jorden, men metoden er også anvendelig til kontrol af rammede pæle, så længe pælematerialet er elastisk.

cp test a/s tilbyder PIT-målinger som kvalitetssikring, hvor resultatet kan bruges i sammenhæng med designkrav såvel som i kombination med andre udførte tests.

PIT-måling giver oplysninger om:

  • Pælelængde
  • Pælens kontinuitet-dvs. om der er tværsnitsudvidelser/-indsnævringereller revner
  • Ændringer i pælematerialets elastiskeegenskaber (kvalitet)
  • Afstande til evt. defekter
  • Bedømmelse af størrelsen af defekter
  • Giver IKKE oplysninger om bæreevne.

Kontakt vores eksperter for yderligere information: 

Piet Bendixen

Måle- og analyseingeniør
Mobil: +45 4012 4079
piet@cptest.dk

Rune Tranborg Tuxen

Ledende ingeniør
Mobil: +45 4085 3999
rune@cptest.dk