Termisk kapacitet af energipæle

Termisk kapacitet af energipæle Energipæle er betonpæle med indstøbte geotermiske rør. Dermed kan funderingen af en bygning anvendes både som strukturelt element og til opvarmning/køling af bygningen. Ved at anvende information om pælefunderingens layout, jordparametre og de termiske behov for bygningen, kan vi ved hjælp af vores in-house værktøj vurdere det geotermiske potentiale af fundamentet. […]

Fotoregistrering

Fotoregistrering Forud for specielt bygge- og anlægsprojekter, der kan generere bygningsskadelige vibrationer, stilles der ofte krav om, at berørte ejendomme dokumenteres for eventuelle eksisterende revner og skader. Til dette formål tages der et antal fotos af ejendommenes eksteriør, der samles og registreres i en elektronisk rapport til brug ved eventuelle senere klager om skader på […]

Thermal Integrity Profiling / TIP-målinger

Thermal Integrity Profiling / TIP-målinger TIP-metoden anvender den varme, der frigives ved hærdning af beton til at kontrollere kvaliteten af pæle, der er støbt in situ. Ved at måle temperaturen i samme radius langs den støbte pæl vil lokale temperaturstigninger indikere et øget dæklag, og et fald i temperaturen vil heraf indikere en reduktion i […]

Helkropsvibrationsmålinger / KB-målinger

Helkropsvibrationsmålinger / KB-målinger Ved måling af helkropsvibrationer simuleres den menneskelige krops opfattelse af vibrationer indendørs i bygninger, hvorfor målingerne også i daglig tale ofte omtales som komfortmålinger.  Målingerne foretages på gulvet i 2-3 rum i en bygning, hvor personer måtte føle sig generet af vibrationer fra f.eks. anlægsarbejde og trafikregulerende foranstaltninger. cp test a/s er […]

Statiske prøvebelastninger / SLT

Statiske prøvebelastninger / SLT Statisk prøvebelastning af aksialt belastede pæle er en traditionel metode til bestemmelse af pælebæreevnen, som udføres ved hjælp af lastceller, stålbjælker og modholdspæle eller -ankre. Prøvebelastningen udføres ved at presse på eller trække i den pæl, hvis bæreevne ønskes bestemt.   Statisk prøvebelastning giver oplysninger om: Trækbærevene Trykbæreevne Desuden kan statisk […]

CSL/CHSL-målinger

CSL/CHSL-målinger At udføre borede pæle er en svær disciplin der kræver omfangsrig kvalitetskontrol. Anvendelse af CSL-målinger (Crosshole Sonic Logging) som kvalitetskontrol komplementerer den øvrige dokumentation, så som borelog, betonlog og integritetstest. CSL-måling udføres ved at trække et par (eller flere) ultrasoniske sender- og modtagersonder i rør monteret lodret langs armeringskurven. Alternativt kan der måles i […]

Driveability analyser

Driveability analyser Med info om jordbundsforhold, pæletype og dimensioner samt hammertype som input i programmet, kan rammeprocessen simuleres i en rambarhedsanalyse. På denne måde kan man forud for ramning af pæle estimere rammeforløbet og se, om valg af hammer er plausibel. Driveability analyser giver oplysninger om: Rammemodstand relateret til en pæls sætning pr. slag  Pælespændinger under givne rammebetingelser  Mulig opnåelig rammemodstand […]

Pile Integrity Testing / PIT-målinger

Pile Integrity Testing / PIT-målinger PIT-metoden er en relativ enkel og billig metode til at kontrollere kvaliteten af specielt pæletyper, som er udstøbt direkte i jorden, men metoden er også anvendelig til kontrol af rammede pæle, så længe pælematerialet er elastisk. cp test a/s tilbyder PIT-målinger som kvalitetssikring, hvor resultatet kan bruges i sammenhæng med […]

Støjmålinger og støjberegninger

Støjmålinger og støjberegninger cp test a/s er certificerede til ”Miljømåling – ekstern støj” af Certificeringsordningen under Miljøstyrelsen. Det betyder, at alle forhold i forbindelse med støjmålinger og –beregninger kontrolleres af Certificeringsordningen. cp test a/s udfører både overvågede korttids støjmålinger og langtidsmålinger, der kan strække sig over år. Vi laver ligeledes avancerede støjberegninger – ofte i […]

Vibrationsmålinger

Vibrationsmålinger cp test a/s har over 30 års erfaring med måling af bygningsskadelige vibrationer, og vi har Danmarks største instrumentpark, således at vi kan honorere selv de største måleopgaver. Vores instrumenter er front line udstyr, og vi får udviklet instrumenter kun til os. Vi har bl.a. fået udviklet et varslingssystem baseret på radiosignaler, der kan […]