Driveability/WEAP-analyser

WEAP er en forkortelse for Wave Equation Analysis Program. Ved hjælp af programmet kan en vilkårlig rammeproces simuleres forud for ramningen.

Programmet indeholder en database med tekniske data for næsten alle tilgængelige hamre verden over. En pæls geometri og materialeegenskaber kan indlæses i programmet sammen med parametre, som beskriver jordbundens forventede modstand under ramningen.

Som output af analysen fås bl.a.:

  • Sammenhæng mellem rammemodstand og pælens sætning pr. slag
  • Spændinger i pælematerialet under givne rammebetingelser
  • Rammemodstand som kan overkommes med en given pæledimension og hammerstørrelse

Programmet kan således bruges til en vurdering af egnet rammeudstyr - f.eks. i forbindelse med tilbudsgivning, samt ved vurdering af projektalternativer. Specielt ved usædvanlige ramninger er programmet et godt redskab til at vælge en egnet hammer til opgaven.