Privatlivspolitik

/
Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Når vi modtager og behandler dine personoplysninger, sikrer vi, at det sker i overensstemmelse med de gældende persondataretlige regler. Denne privatlivspolitik skal informere dig om, hvilke oplysninger vi behandler, hvad formålet er, hvilke retsgrundlag vi bruger, og hvor længe vi opbevarer dine oplysninger.

Dataansvarlig

cp test A/S er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger:

cp test A/S, Skomagervej 13c, 7100 Vejle, CVR. nr. 12476779

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os på kontakt@cptest.dk

cp test A/S indsamler personoplysninger om dig, når du eller den virksomhed, du repræsenterer, indgår en aftale med os enten som kunde eller leverandør, når du bruger vores hjemmeside, når du henvender dig til os via e-mail, telefon eller kontaktformular, og når du besøger nogle af vores lokationer.

Vi indsamler kun nødvendige personoplysninger til bestemte formål, som du kan læse mere om herunder, og vi sletter dine oplysninger igen, når der ikke længere er et legitimt formål med at behandle dem. Det kan du også læse mere om.

Hvordan indsamler cp test A/S personoplysninger?

Vi indsamler primært personoplysninger på følgende måder:

  • Via e-mail, telefon og kontaktformularer på vores hjemmeside
  • Via browser-cookies
  • Ved indskrivning, når du er gæst på en af vores lokationer
  • Via adgangsregistrering på byggepladser
  • Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi cookies
  • Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi personoplysninger i form af en eller flere cookies. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og genkendes af hjemmesiden ved tilbagevendende besøg. Den gør det muligt at sende individualiseret information til din browser. Cookies kan ikke indeholde virus.

Du kan læse mere i vores cookieinformation, hvor du også kan til- og fravælge forskellige cookies – du finder link til vores cookieinformation i nederste venstre hjørne på hjemmesiden. Du kan dog ikke fravælge de nødvendige cookies, da de er med til at sikre, at hjemmesiden fungerer.

Formål

Optimering af hjemmesiden og indsamling af viden/statistik om brugen af hjemmesiden via Google Analytics.

Hvilke personoplysninger behandler vi?

Oplysninger om IP-adresse, type af browser, søgetermer, netværkslokation.

Retsgrundlaget

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikler: 6, stk. 1, litra a (samtykke) og f (legitim interesse). Den legitime interesse, vi forfølger, er interessen i at sikre hjemmesidens funktionalitet.

Opbevaring af personoplysninger

Det fremgår af vores cookieinformation, hvor længe de enkelte cookies gemmes.

Videregivelse af oplysninger

Via vores website er der tilgang til funktioner fra andre sites. Videoer, links eller lignende kan indeholde cookies fra disse sites – eksempelvis kan de tracke, at du bruger en funktion på deres site via vores site. Tredjepart kan eksempelvis være en udbyders kommentar- eller blogfelt, Vimeo eller YouTube.

Når du er kunde, leverandør eller anden samarbejdspartner – eller på vej til at blive det

Når vi indleder en dialog om eventuel udførelse af en opgave for den virksomhed, du repræsenterer, indsamler vi dine kontaktoplysninger. Det samme gør sig gældende, hvis du eksempelvis repræsenterer en leverandør, og vi er i dialog med henblik på udførelse af opgaver eller ydelser for cp test A/S.

Indleder vi et kunde- eller leverandørforhold, eller samarbejder vi på anden vis, behandler vi dine kontaktoplysninger for at kunne opretholde dialog og samarbejde, udarbejde aftalegrundlag m.v.

Når du besøger cp test, indsamler vi personoplysninger via tv-overvågning, ligesom vi kan indsamle oplysninger til brug for udstedelse af gæstekort. Tv-overvågningen vil som udgangspunkt finde sted ved virksomhedens indgang.

Formål med at behandle personoplysninger

Administration af din relation til cp test A/S, herunder fakturering og bogføring, tryghed og sikkerhed for medarbejdere og gæster samt salg og markedsføring.

Hvilke personoplysninger behandler vi?

Primært navn, virksomhed, stilling, mobil, e-mail, besøg på visse lokationer (via videoovervågning og gæsteregistrering). Hvis du kontakter os via kontaktformular, behandler vi ligeledes de oplysninger, du afgiver i denne formular.

Retsgrundlaget

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, 1, b) og 6, 1, c) samt 6, 1, f) – legitim interesse. De legitime interesser, vi forfølger, er muligheden for dialog og etablering af samarbejde, ønsket om sikkerhed for vores medarbejdere og besøgende samt minimering af risikoen for tyveri.

Opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe vi har en saglig begrundelse. Det har vi, så længe et kunde- eller leverandørforhold består samt en periode herefter.

Når et kunde- eller leverandørforhold ophører, vurderer vi, hvilke oplysninger der skal slettes, og hvilke der skal gemmes, samt hvor længe oplysningerne skal gemmes. Eksempelvis er vi i henhold til bogføringsloven forpligtet til at gemme visse oplysninger i minimum fem år.

Videooptagelser overskrives løbende, og oplysningerne gemmes i 30 dage.

Behandlingssikkerhed

Vi beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse og mod, at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler personoplysninger. For at undgå tab af data tager vi løbende backup af vores datasæt.

I tilfælde af et brud på persondatasikkerheden, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt. Vi anmelder naturligvis også bruddet til Datatilsynet. Vores sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.

Udover vores interne systemer benytter vi os af eksterne leverandører til it-services, og vi har databehandleraftaler med disse leverandører.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine personoplysninger, har du en række rettigheder:

Ret til indsigt i dine personoplysninger

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet dine personoplysninger.

Ret til begrænsning af behandling

I særlige tilfælde har du ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset til opbevaring.

Ret til at trække samtykke tilbage

Hvis du har givet samtykke til behandling af en eller flere personoplysninger om dig, kan du på ethvert tidspunkt trække dit samtykke tilbage efter de persondataretlige regler. Medmindre virksomheden har et andet lovligt behandlingsgrundlag, kan vi ikke længere behandle de pågældende oplysninger.

Ret til indsigelse

I særlige tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Dette gælder blandt andet, når vi behandler dine personoplysninger efter persondataforordningens art. 6, litra 1, stk. f.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder eller har spørgsmål til vores persondatapolitik, kan du altid kontakte os på kontakt@cptest.dk.

Du kan også læse mere om dine rettigheder og persondatapolitik i Datatilsynets vejledning på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, og du finder Datatilsynets kontaktoplysninger og klagevejledning på www.datatilsynet.dk.

Marts, 2023.