Ydelser

cp test a/s tilbyder et bredt spektrum af ydelser inden for dynamiske testmetoder på pæle og inden for måling af miljøpåvirkning forbundet med pælefundering af bygværker. cp test a/s´ primære speciale er stødbølgemålinger, som vi har et stort erfaringsgrundlag indenfor. I årenes løb er vores service desuden udvidet med flere andre typer af ´dynamiske´ målinger og beregninger. Vibrationsmålinger er i dag en stor aktivitet, ligesom omfanget af støjmålinger og støjberegninger er stigende, bl.a. som følge af miljøkrav. cp test a/s er certificeret til at udføre miljømålinger af støj og helkropsvibrationer. En del af vores ydelser kan ses som en hjælp til kvalitetssikring, og vi tilbyder at levere ydelser, der kan understøtte geoteknikere, rådgivende ingeniører, entreprenører og offentlige myndigheder i deres arbejde.

Vores forretningsområder dækker:

  • Rådgivning omkring pælefundering af bygværker
  • Stødbølgemåling (PDA) til bestemmelse af pælebæreevne (herunder: effektivitetsmåling af rammemaskiner)
  • Integritetsmålinger (PIT-måling)
  • Rambarhedsanalyse (WEAP-analyser)
  • Vibrationsmålinger (Måling af bygningsskadelige vibrationer, komfortmålinger/helkropsvibrationsmålinger i bygninger)
  • Støjmålinger (herunder: støjberegninger; støjkortlægning)
 
 
 
cp test a/s    •    Skomagervej 13c    •    DK 7100 Vejle    •    Telefon 7572 3999    •