Vibrationsmålinger


Gennem de seneste år har fokus på miljøforhold under bygge- og anlægsarbejder været stærkt stigende. Vibrationsniveauet er her en ofte anvendt kontrolparameter, hvor kontrolmåling typisk foretages på udvalgte, nærliggende nabobygværker.

Vibrationsmålinger udføres for at bestemme den aktuelle vibrationspåvirkning og løbende sammenholde den med en vejledende/aktuel grænseværdi og endeligt at dokumentere den i en afsluttende målerapport. Rapporten indgår typisk i dokumentationen af projektets kvalitetssikring. Endvidere kan målingerne anvendes til nærmere tilrettelæggelse af arbejdsprocedurer på byggepladsen.

Efter nedtagning af måleudrustning udarbejdes en endelig målerapport, indeholdende de nødvendige oplysninger - efter aftale kan der dog udarbejdes foreløbige måleresultater umiddelbart efter en måleopgaves afslutning.

Vibrationsmålinger - info
Standarder og vejledninger
Udførelse af vibrationsmålinger
Her anvendes vibrationsmåling
 
 
 
cp test a/s    •    Skomagervej 13c    •    DK 7100 Vejle    •    Telefon 7572 3999    •