Støjmålinger


For at kunne dokumentere støjbelastningen i forskellige typer støjende scenarier har cp test a/s et støjlaboratorium, hvor der indgår en række State of the Art måle- og analyseinstrumenter samt avancerede støjberegningsprogrammer. Alt måle- og analyseudstyr Type 1 kalibreres efter Miljøstyrelsens Referencelaboratoriums forskrifter. Alle cp test a/s’ medarbejdere efteruddannes løbende, og knowhow opdateres hele tiden med det nyeste inden for fagområdet.

Vi er personcertificerede til ”Miljømåling – ekstern støj” af Certificeringsordningen under Miljøstyrelsen. Det betyder, at alle forhold i forbindelse med støjmålinger og –beregninger kontrolleres af Certificeringsordningen. Du kan klikke dig ind på Certifikatet og se hvilke gyldighedsområder, vi er certicerede i. Det skal her nævnes, at vi også er certificerede til at udføre helkropsvibrationsmålinger.

Det største område er ekstern støj fra virksomheder. Det kan dreje sig om alle typer bygge- og anlægsprojekter og dokumentation af støjbelastning fra virksomheder, både til lands, på vand og i luften, i forbindelse med miljøgodkendelse eller som kontrol for opretholdelse af miljøgodkendelsen. Endvidere laver vi en del støjskærmsberegninger for at finde den optimale udformning af en støjskærm, designet til den enkelte opgave. Herudover udfører cp test a/s beregning af støj fra jernbaner og vejtrafik.

Støjmålinger - info
Orienterende støjmålinger
Negative konsekvenser af støj
Finansielt støjpartnerskab
 
 
 
cp test a/s    •    Skomagervej 13c    •    DK 7100 Vejle    •    Telefon 7572 3999    •