PIT-målinger


PIT er en forkortelse for den engelske betegnelse Pile Integrity Test.  PIT-metoden er en relativ enkel og billig metode til at kontrollere kvaliteten af specielt pæletyper, som er udstøbt direkte i jorden, men metoden er også anvendelig til kontrol af rammede pæle, så længe pælematerialet er elastisk. Metoden er også velegnet til bestemmelse af fundaments- eller vægtykkelser, samt udredning af beskadigede pæleværker og vurdering af pælelængder i gamle pæleværker.
 
PIT-måling giver oplysninger om :
1: Pælelængde
2: Pælens kontinuitet, dvs. om der er tværsnitsudviddelse/-indsnævring eller revner
3: Ændringer i pælematerialets elastiske egenskaber (kvalitet)
4: Afstanden til evt. defekter
5: Bedømmelse af størrelsen af defekter

PIT-målinger - info
Fremgangsmåde ved PIT-måling
Formel bag PIT-måling
 
 
 
cp test a/s    •    Skomagervej 13c    •    DK 7100 Vejle    •    Telefon 7572 3999    •