Orienterende støjmålinger
Såfremt der kun er tale om et tjek af støjbelastningen for at se, om der kunne være et støjproblem, udfører cp test a/s også orienterende støjmålinger og –beregninger.

Viser det sig ved en sådan orienterende måling, at støjbelastningen ligger langt under støjgrænsen, er der normalt ingen grund til at gå videre med målinger eller beregninger. Ligger støjbelastningen derimod tæt på støjgrænsen, udføres en mere detaljeret måling eller beregning, hvor der er større krav til konditionerne, målingerne udføres under, og forudsætningerne beregningerne bygger på.
 Tilbage
 
 
 
cp test a/s    •    Skomagervej 13c    •    DK 7100 Vejle    •    Telefon 7572 3999    •