Negative konsekvenser af støj
Støj har gennem de senere år fået en stadig større andel i vores bevidsthed om hverdagens trivsel og vores velbefindende og sundhed.

Stadig flere undersøgelser peger på, at langvarig støjbelastning, her tænkes primært på vejtrafikstøj, kan påvirke vores hjerte og kredsløb og resultere i forkortet levetid. Støj kan resultere i hovedpine, stress og dårlig søvn og dermed uoplagthed, hvilket kan influere på både privat- og arbejdsliv. Støj påvirker vores ydeevne og kan hæmme børns indlæring og motivation.

Støjgener har derfor også en økonomisk indvirkning på samfundet (skønnet op til 9 mia. kr. årligt), og der er i de senere år kommet en øget forståelse fra myndighedsside for støjrelaterede problemer. Overordnet set er der fra myndighedsside indført støjgrænser, der skal sikre, at størstedelen af befolkningen ikke generes i væsentlig grad, såfremt støjgrænserne overholdes.
 Tilbage
 
 
 
cp test a/s    •    Skomagervej 13c    •    DK 7100 Vejle    •    Telefon 7572 3999    •