Måleprincip/metode

Til forskel fra ´rammeformler´, som grundlæggende betragter hammer og pæl som stive masser og reaktionen fra jorden som statiske, så udnytter stødbølgemåling det faktum, at en faldhammer ved mødet med pæletoppen frembringer en elastisk stødbølge, som bevæger sig ned igennem pælen med en karakteristisk stødbølgehastighed for det pågældende materiale.

Efterhånden bringes de enkelte dele af pælen i bevægelse, og derved mobiliseres først overflademodstand og senere også spidsmodstand. Overflademodstanden genererer stødbølger som reaktion på bevægelsen dels i form af en trækbølge i nedadgående retning i pælen som følger initialbølgen, dels som en trykbølge i opadgående retning i pælen.

Ved spidsen genereres ligeledes en reflekteret træk- eller trykbølge afhængig af størrelsen af spidsmodstanden i forhold til størrelsen af den øjeblikkelige trykamplitude i den ankommende stødbølge. Eventuelle uregelmæssigheder i pæletværsnittet vil ligeledes give anledning til reflekterede bølger.

Målemetoden er indrettet således, at man kan adskille den nedadgående initialbølge fra den opadgående refleksbølge. Princippet i metoden er, at man måler amplitudestørrelsen i initialbølgen, som løber ned i pælen og giver anledning til pælens bevægelse. Samtidig måler man amplituden i den reflekterede stødbølge, som er genereret fra jordens reaktion på pælens bevægelse dels langs overfladen dels ved pælespidsen.

I princippet er den ændring, der er sket af initialbølgen til den reflekterede stødbølge, forårsaget af ændringer i pælens form eller de ydre kræfters reaktion på pælen. Da man måler amplituderne i både initialbølgen og refleksbølgen, kan man regne sig frem til reaktionens størrelse.

Den ydre modstand er imidlertid sammensat af både dynamiske og statiske kræfter, og analysemetoderne går bl.a. ud på at adskille disse fra hinanden.

 Tilbage
 
 
 
cp test a/s    •    Skomagervej 13c    •    DK 7100 Vejle    •    Telefon 7572 3999    •