Firmaprofil

cp test a/s er et ingeniørfirma med kerneydelser inden for dynamiske testmetoder på pæle samt inden for måling af miljøpåvirkning i forbindelse med pælefundering af bygværker. cp test a/s påtager sig planlagte opgaver ved projektopstart, eller såfremt der senere i et givent projekt opstår uforudsete problemer, som kræver en specialindsats inden for vores kerneområde.

cp test a/s´ primære speciale er stødbølgemålinger, men vi leverer også vibrationsmålinger, samt støjmålinger og -beregninger, der er en voksende aktivitet som en følge af miljøkrav. 

cp test a/s arbejder altid på det enkelte projekts betingelser, og vores mål er at servicere bygge- og anlægsbranchen og udvikle bæredygtige løsninger i samarbejde med kunden og på projektets betingelser. Vi tilbyder ydelser, der kan understøtte geoteknikere, rådgivende ingeniører, entreprenører og offentlige myndigheder i deres arbejde. Som leverandør på et projekt giver vi uvildig rådgivning med baggrund i projektets vilkår og bidrager med dokumentation og kvalitetssikring.

cp test a/s har et stort erfaringsgrundlag inden for vores felt. Alle vores medarbejdere efteruddannes løbende for at sikre, at vores knowhow altid er førende på markedet. Vi besidder en høj grad af relevant faglig viden inden for miljø, teknik og mennesker og samspillet mellem disse. Hos cp test a/s er vi metodiske, faglige og engagerede i vores arbejde og udgør altid en seriøs og kvalitetsbevidst samarbejdspartner i ethvert indgået projekt.

 
 
 
cp test a/s    •    Skomagervej 13c    •    DK 7100 Vejle    •    Telefon 7572 3999    •