Finansielt støjpartnerskab

Der implementeres nye standarder, der indføres stilleområder i både byer og i det åbne land/naturen. Støjkrav forvaltes i stigende krav som en naturlig del af et udbudsmateriale i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter.

Der udføres forsøg med støjdæmpende asfalt, der har resulteret i, at denne form for belægning er anvendt i forbindelse med nye vejprojekter ved bl.a. Herning og København.

Der indgås aftaler mellem kommuner/stat på den ene side og ejere, beboere og private aktører på den anden side for finansiering af støjdæmpende foranstaltninger, der ved supplering giver en større reduktion af trafikstøjen.

Denne form for aftale hedder finansielt støjpartnerskab, som du kan læse mere om på Miljøstyrelsens hjemmeside eller direkte på www.stojpartner.dk.

 Tilbage
 
 
 
cp test a/s    •    Skomagervej 13c    •    DK 7100 Vejle    •    Telefon 7572 3999    •